szczepionka firmy Moderna

Poznañ, 26.01.2021. Koronawirus w Polsce. Szczepionka firmy Moderna w punkcie wakcynacji w szpitalu tymczasowym na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich, 26. bm. Szczepionka ta opiera siê na cz¹steczkach informacyjnego RNA (mRNA), które jest odpowiedzialne za przekazywanie instrukcji z DNA do mechanizmu wytwarzania bia³ek w komórkach. Ten rodzaj szczepionki zawiera czêœæ instrukcji, na podstawie których organizm produkuje nieszkodliwe fragmenty wirusa, które s¹ wykorzystywane do wytworzenia reakcji immunologicznej w celu unikniêcia choroby lub jej zwalczenia. W kraju trwaj¹ szczepienia populacyjne dla seniorów. Poznañski szpital rozpocz¹³ dzisiaj szczepienia równie¿ preparatem firmy Moderna. (jk/dw) PAP/Jakub Kaczmarczyk

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.