Test wymazowy

Bratys³awa, S³owacja, 23.01.2021. Test wymazowy na obecnoœæ koronawirusa SARS-CoV-2, 23 bm. pobrany przez polskich lekarzy w szkole podstawowej w Bratys³awie. Niemal 70 polskich medyków przylecia³o 22 bm. do Bratys³awy, aby wspieraæ tamtejsz¹ s³u¿bê zdrowia. Bêd¹ pomagaæ w narodowym testowaniu S³owaków. (sko) PAP/Radek Pietruszka

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.