¯ywnoœæ wyrzucona do œmieci

£ódŸ, 01.03.2013 ¯ywnoœæ wyrzucona do œmieci. £ódzkie Miejskie Przedsiêbiorstwo Oczyszczania wraz z Bankiem ¯ywnoœci w £odzi im. Marka Edelmana rozpoczê³y 1 bm. kampaniê spo³eczn¹: „Stop marnowaniu ¿ywnoœci”, w ramach której na ulice miasta wyjedzie m.in. œmieciarka z wielkim zdjêciem ¿ywnoœci znalezionej podczas sortowania œmieci w MPO. (gm/soa)
PAP/Grzegorz Micha³owski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.