szczepienia nauczycieli

Sosnowiec, 12.02.2021. Koronawirus w Polsce. Wakcynacja nauczycieli szczepionk¹ firmy AstraZeneca przeciwko Covid-19 w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 12 bm. Chêæ jej przyjêcia zg³osi³o dot¹d 268 tys. pedagogów pracuj¹cych stacjonarnie, w tym m.in. klas I-III szkó³ podstawowych, szkó³ specjalnych i przedszkoli. (ag/dw) PAP/Andrzej Grygiel ***UWAGA! Zakaz publikacji w negatywnym kontekœcie zdjêæ zawieraj¹cych wizerunek osób podczas szczepienia przeciwko Covid-19 lub po takim szczepieniu.***

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.