szczepienie medyków

Poznañ, 11.01.2021. Koronawirus w Polsce. Akcja szczepieñ medyków w szpitalu tymczasowym na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich, 11 bm. Docelowo szczepione maj¹ byæ równie¿ osoby spoza grupy zero. (jk/doro) PAP/Jakub Kaczmarczyk
***UWAGA! Zakaz publikacji w negatywnym kontekœcie zdjêæ zawieraj¹cych wizerunek osób podczas szczepieñ na Covid-19 lub po takim szczepieniu.***

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.