Testy wymazowe na obecnoϾ koronawirusa SARS-CoV-2

Bratys³awa, S³owacja, 23.01.2021. Koronawirus na S³owacji. Testy wymazowe na obecnoœæ koronawirusa SARS-CoV-2 wykonywane w szkole podstawowej w Bratys³awie, 23. bm. przez polskich lekarzy. Niemal 70 medyków z naszego kraju, przylecia³o wczoraj do stolicy S³owacji, aby wspieraæ tamtejsz¹ s³u¿bê zdrowia. Bêd¹ pomagaæ w narodowym testowaniu mieszkañców kraju. (rp/dw) PAP/Radek Pietruszka

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.