portret Jana Olszewskiego

Warszawa, 08.02.2019. Portret Jana Olszewskiego, wystawiony razem z ksiêg¹ kondolencyjn¹ w KPRM, 8 bm. Jan Olszewski zmar³ w wieku 88 lat. By³ premierem w latach 1991-1992, obroñc¹ opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, doradc¹ prezydenta Lecha Kaczyñskiego. (mr) PAP/Pawe³ Supernak

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.