Trybuna³ Konstytucyjny

Warszawa, 10.01.2017. Siedziba Trybuna³u Konstytucyjnego w Warszawie, 10 bm. Na dzisiejszej rozprawie w sprawie biegu
terminu przedawnienia zobowi¹zania podatkowego obowi¹zywa³ zakaz filmowania i fotografowania. W wywiadzie dla Polskiego Radia prezes TK Julia Przy³êbska powiedzia³a, ¿e w przypadku spraw o mniejszej skali, rozpatrywanych na mniejszej sali, udzia³ mediów powoduje „pewien chaos”; zastrzeg³a, ¿e przy relacjonowaniu wiêkszych sprawach bêdê obowi¹zywa³y dotychczasowe zasady. (kru) PAP/Tomasz Gzell ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Prezes TK: Trybuna³ ma obecnie do rozpatrzenia ponad 160 spraw***

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.