Gaszenie po¿aru w hali

Skórcz, 27.05.2019. Taœma policyjna w miejscu gaszenia po¿aru, który wybuch³ w nocy z 26 na 27 bm. w hali magazynowo-produkcyjnej w Skórczu (woj. pomorskie). Hala ma powierzchniê ok. 20 mkw. W akcji gaœniczej wziê³o udzia³ 50 jednostek stra¿y po¿arnej. (soa) PAP/Marcin Gadomski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.