grób Jana Olszewskiego

Warszawa, 07.02.2021. Uroczystoœæ z³o¿enia kwiatów na grobie Jana Olszewskiego na Cmentarzu Pow¹zkowskim w Warszawie, 7 bm. Trwaj¹ obchody drugiej rocznicy œmierci by³ego premiera RP. (kf) PAP/Leszek Szymañski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.