Strefa p³atnego parkowania

Warszawa, 30.07.2020. Strefa p³atnego parkowania w centrum Warszawy, 30 bm. Od 7 wrzeœnia zostanie powiêkszona strefa p³atnego parkowania niestrze¿onego (SPPN). Dzisiaj sto³eczni radni zadecyduj¹, czy op³ata za brak biletu parkingowego zostanie podniesiona z 50 z³ do 250 z³. (sko) PAP/Radek Pietruszka

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.