zalane bulwary

P³ock, 09.02.2021. Zalane bulwary w P³ocku, 9 bm. Na terenie P³ocka od 9 bm. obowi¹zuje alarm przeciwpowodziowy. Poziom Wis³y w rejonie przekracza stan alarmowy na wszystkich czterech wodowskazach. Powodem jest zator lodowy na rzece poni¿ej miasta, w okolicach miejscowoœci Pop³acin. (mr) PAP/Szymon £abiñski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.