Ma³gorzata Wassermann

Warszawa, 13.06.2019. Przewodnicz¹ca komisji Ma³gorzata Wassermann (C), 13 bm. sejmowej komisji œledczej ds. Amber Gold. W dniu dzisiejszym cz³onkowie komisji zajmowali siê projektem raportu koñcowego. (pkus) PAP/Tomasz Gzell

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.