Œroda popielcowa

Warszawa, 06.03.2019. Obrz¹dek posypywania g³ów wiernych popio³em, podczas mszy œwiêtej w Œrodê Popielcow¹, 6 bm. w koœciele œw. Wojciecha na warszawskiej Woli. Œroda Popielcowa rozpoczyna w Koœciele katolickim trwaj¹cy 40 dni okres Wielkiego Postu. (soa) PAP/Piotr Nowak

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.