- Reklama -

We dwoje chudnie się łatwiej

Zobacz

- Reklama -

Wyniki badań dotyczących diety przedstawiono na Kongresie ESC 2020. Jak twierdzi autorka badania i doktorantka z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Amsterdamie w Holandii, Lotte Verweij, zmiana stylu życia jest kluczowym elementem zapobiegania kolejnym atakom serca. „Nasze badanie pokazuje, że kiedy współmałżonkowie przyłączają się do walki o zmianę nawyków życiowych, pacjenci mają większe szanse na wyzdrowienie – zwłaszcza jeśli chodzi o utratę wagi” – relacjonuje.

Już wcześniejsze badania wykazały, że osoby po zawale serca, którym zalecano schudnięcie, aktywność fizyczną i rzucenie palenia, były bardziej skłonne do dbania o siebie, niż osoby będące pod opieką lekarską, którym jednak takich zaleceń nie wydano. W obu grupach większe sukcesy osiągnęły osoby, które mieszkały z partnerem.

Celem nowego badania było sprawdzenie, czy włączenie się partnera do walki o zdrowsze życie sprzyja zmianie zachowania osoby badanej. W badaniu wzięło udział 824 pacjentów, których losowo przydzielono do dwóch grup: eksperymentalnej (która dostała zalecenia i wskazówki dotyczące zmiany nawyków) oraz kontrolnej (która musiała dbać o zdrowie samodzielnie, bez zaleceń).

Podczas analizy wyników badań skupiono się na 411 osobach z grupy eksperymentalnej. Badanym zalecono zmianę stylu życia w trzech sferach, zależnie od potrzeb i preferencji: redukcji masy ciała, zwiększenia aktywności fizycznej oraz rzucenia palenia. Partnerzy pacjentów – z własnej woli, bądź zachęcani przez pielęgniarki – mogli do nich dołączyć w trakcie badania. Uczestnictwo partnera zdefiniowano jako pojawienie się co najmniej raz.

48 proc. partnerów pacjentów zdecydowało się podjąć wyzwanie.

Okazało się, że u osób wspieranych przez małżonka, szansa na osiągnięcie sukcesu była ponad dwukrotnie większa w co najmniej jednym z wymienionych wcześniej obszarów: chudnięciu, wzrostowi aktywności fizycznej bądź rozstaniu z nałogiem. Największy sukces zaobserwowano w redukcji masy ciała. Efekty zmierzono po roku od rozpoczęcia obserwacji.

„Pacjenci, których partnerzy również przystąpili do programu odchudzania, stracili na wadze więcej niż pacjenci, którzy nie mieli takiego wsparcia” – komentuje Verweij. I dodaje: „Pary często prowadzą podobny styl życia; trudno zmienić swoje przyzwyczajenia, gdy tylko jedna osoba podejmuje wyzwanie. W grę wchodzą takie kwestie, jak zakupy żywności, ale i wyzwania psychiczne, gdzie wspierający partner może pomóc utrzymać motywację”.

Verweij zauważa, że badanie nie wskazuje na większy sukces w rzucaniu palenia lub zwiększeniu aktywności fizycznej dzięki włączeniu się partnera w wyzwanie. “Kwestie te są związane ze stylem życia i mogą być bardziej zależne od indywidualnej motywacji i wytrwałości, ale to wymaga dokładniejszego zbadania” – dodaje. (PAP)

anl/ zan/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -