smog w Lublinie

Lublin, 02.03.2017. Lublin, 2 bm. W Lublinie stê¿enie py³ów szkodliwych dla cz³owieka przekroczone by³o w nocy z 1 na 2 bm. nawet 10-krotnie. Przyczyn¹ tego zjawiska jest miêdzy innymi brak wiatru i trwaj¹cy intensywny okres grzewczy z powodu du¿ych mrozów. (wp/cat)
PAP/Wojciech Pacewicz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.