Wiceminister Murdzek: mamy bardzo pozytywne rezultaty połączeń w Sieci Badawczej Łukasiewicz

PAP
PAP 7 min czytania

Sieć Badawcza Łukasiewicz powstała w 2019 r., by zapewnić jak najkrótszą drogę od nauki do biznesu. Taką, która oznacza minimum wysiłku dla przedsiębiorcy zgłaszającego się do nauki po wsparcie, a także maksymalnie krótki czas na odpowiedź nauki na wyzwania biznesu. Czas ma w biznesie często kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia, dlatego Łukasiewicz działa tak, aby minimalizując nakłady przedsiębiorcy, maksymalizować jego potencjalne korzyści, ze współpracy badawczo-rozwojowej.

Mówiąc o procesach połączeniowych w Sieci Badawczej Łukasiewicz Murdzek ocenił, że “mamy już pierwsze bardzo pozytywne rezultaty”. Przypomniał, że procesów połączeniowych było siedem. “U podstaw było głębokie przekonanie, że podmioty większe, czasami działające trochę interdyscyplinarnie, podmioty o większym potencjale, połączone też bliskością lokalizacji mogą działać sprawniej, efektywniej, jeśli chodzi o kwestie projektowe, organizacyjne, finansowe, potencjał pozyskiwania zewnętrznych środków, zwiększenie skali realizowanych projektów” – wskazał wiceminister.

“Okazało się, że metoda łączenia w silniejsze podmioty wielu z instytutów pomogła zażegnać problemy z płynnością, problemy kadrowe, problemy z pozyskiwaniem grantów, czy rzecz, która jakby stała w lekkiej sprzeczności z misją i celem powołania sieci Łukasiewicz, a więc z maksymalizacją komercjalizacji wyników badań i rozwoju równolegle do pozyskiwania grantów, wzmacniania potencjału badawczego i jak najlepszego przełożenia na coś, co przynosi efekt, co pokazuje, że można skutecznie budować pomost miedzy nauką, a gospodarką, czy funkcjonowaniem różnych instytucji” – powiedział Murdzek.

Jak mówił procesy przekształceniowe przyczyniły się też do uzupełniania i wzmocnienia kompetencji, uatrakcyjnienia miejsc pracy. “Stabilny duży podmiot jest dla pracownika i pewnym podmiotem i atrakcyjnym, bo można się rozwijać i naukowo i różnych wymiarach” – powiedział. “Problem pozyskiwania kadr w nauce jest bardzo aktualnym wyzwaniem” – zaznaczył Murdzek. “Połączenia pozwalały też na lepsze wykorzystanie aparatury” – dodał.

Zauważył także, że przed połączeniami zdarzało się, że w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz dochodziło do konkurowania między instytutami zamiast synergii. “To była dziwna sytuacja” – powiedział wiceminister edukacji i nauki.

Podał, że wartość projektów np. w Łukasiewicz Poznańskim Instytucie Technologicznym wzrosła o 24 proc., w Łukasiewicz Łódzkim Instytucie Technologicznym wartość projektów wzrosła o 49 proc., a w Łukasiewicz Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki wzrosła o 53 proc.

Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotr Dardziński przypomniał, że kiedy powstawała sieć Łukasiewicz największy tworzący ją instytut miał 1200 pracowników, a najmniejszy 26 pracowników. “Ten największy to Łukasiewicz Ilot (Instytut Lotnictwa) – świetna, międzynarodowo rozpoznawalna jednostka w obszarze lotnictwa i kosmosu. Łukasiewicz INOS (Instytut Optyki Stosowanej) musieliśmy połączyć w pierwszym roku działalności, bo nie miał na wypłaty. Jednostka naukowa na poziomie 26 osób nie jest w stanie skutecznie konkurować, rywalizować o duże granty z dużymi przedsiębiorstwami, bo nie ma wydolności operacyjnej w takim wymiarze” – powiedział.

“Instytuty, które weszły do sieci Łukasiewicz w 2017 r. przyniosły 3,4 mln zł straty sumując ich budżety. W 2019 r., pierwszym niepełnym roku działalności, sumując instytuty przyniosły 26 mln zł zysku. W 2020 r., roku koronawirusowym, przyniosły 70 mln zł zysku. W 2021 r., kolejnym koronawirusowym, przyniosły 98 mln zł zysku. W tym roku szacujemy zysk netto na poziomie 101 mln zł” – poinformował prezes. “Wszystkie te pieniądze pozostają w instytutach. Wszystko, co wypracowują instytuty pozostaje w instytutach” – podkreślił.

“Jednym z elementów tego, że mogliśmy te zyski zacząć generować było to, że zmieniliśmy strukturę organizacyjną instytutów” – wskazał. “Głównym celem było umożliwienie małym instytutom realizowania dużych projektów (…), bo my żadnego instytutu nie likwidujemy” – zaznaczył. Jak mówił, dzięki strukturze instytuty, jeśli chcą wymienić się usługami nie muszą ogłaszać przetargów. “Dzięki temu mogą błyskawicznie reagować na potrzeby biznesu” – podkreślił.

“Jeśli dziś realizujemy w dawnym Łukasiewicz PIMR (Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych) projekt robota rolniczego, to do tego robota używamy kompetencji informatyków, materiałoznawców, meteorologów. Realizuje go wspólnie z Łukasiewicz Ilot, realizuje projekt robota rolniczego do rolnictwa precyzyjnego, które jest przyszłością rolnictwa. Nie ma dziś możliwości realizowania projektów według jednej sztancy, według jednego schematu. Nasi pracownicy z Łukasiewicz “Tabor”, który moglibyśmy skrótowo nazwać instytutem kolejowym, dziś realizują projekty z obszaru elektro mobilności, a ci, którzy byli dedykowano do tego by zajmować się przemysłem włókienniczym zajmują się czasami projektami z obszaru kosmicznego. Dziś nauka, szczególnie nauka wdrożeniowa jest zawsze interdyscyplinarna. Jest zawsze realizowana między zespołami, które są z bardzo różnych obszarów badawczych” – zaznaczył.

1 kwietnia 2019 r., gdy powstała Sieć Badawcza Łukasiewicz tworzyło ją 37 Instytutów, obecnie w wyniku procesów przekształceniowych w sieci jest 26 instytutów.

Łukasiewicz Instytut Optyki Stosowanej został włączony do Łukasiewicz Instytutu Tele- i Radiotechnicznego. Łukasiewicz Instytut Badawczy Opakowań został włączony do Łukasiewicz Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych. Łukasiewicz Instytut Farmaceutyczny oraz Łukasiewicz Instytut Biotechnologii i Antybiotyków zostały włączone do Łukasiewicz Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego.

Łukasiewicz Instytut Odlewnictwa został połączony z Łukasiewicz Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania – powstał w Łukasiewicz Krakowski Instytut Technologiczny.

Łukasiewicz Instytut Technologii Elektronowej został połączony z Łukasiewicz Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych – powstał Łukasiewicz Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki.

Po połączeniu pięciu instytutów z Poznania powstał Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny. Połączone instytuty to: Łukasiewicz Instytut Logistyki i Magazynowania, Łukasiewicz Instytut Technologii Drewna, Łukasiewicz Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Łukasiewicz Instytut Obróbki Plastycznej oraz Łukasiewicz Instytut Pojazdów Szynowych “TABOR”. Po połączeniu trzech instytutów z Łodzi powstał Łukasiewicz Łódzki Instytut Technologiczny. Połączone instytuty to: Łukasiewicz Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz Instytut Przemysłu Skórzanego oraz Łukasiewicz Instytut Włókiennictwa. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/

Skomentuj
- Reklama -

Dlaczego warzywa drożeją?

Obecnie krajowe warzywa są o 55,7 proc. droższe niż przed rokiem. Wraz z wiosną warzywa będą taniały, ale do świąt

4 min czytania

Jest nowa wersja ChatGPT. Sztuczna inteligencja weszła na wyższy poziom

Firma OpenAI poinformowała o wydaniu najnowszej wersji swojego modelu sztucznej inteligencji, GPT-4. Według informacji przedstawionych na prezentacji, model językowy ma

1 min czytania

Wirtualna kasa fiskalna na smartfonie – ulga na jej zakup

Główny Urząd Miar wydał homologację dla startupu Wirtualne Kasy Fiskalne, dzięki czemu już od teraz przedsiębiorcy mogą zamienić konwencjonalną, sprzętową

4 min czytania