Urszula Pas³awska

Warszawa, 14.11.2019. Pos³anka PSL Urszula Pas³awska wybrana na przewodnicz¹c¹ sejmowej komisji ochrony œrodowiska, zasobów naturalnych i leœnictwa, 14 bm. w Sejmie w Warszawie. Trwaj¹ wybory sk³adów prezydiów komisji sejmowych. (kf) PAP/Leszek Szymañski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.