Szymon Szynkowski vel Sêk

Warszawa, 22.12.2020. Sekretarz stanu w KPRM, pe³nomocnik rz¹du ds. Polityki M³odzie¿owej, sekretarz stanu ds. Polityki Europejskiej, Polonii oraz Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Szymon Szynkowski vel Sêk (C) podczas konferencji prasowej dot. podsumowania wsparcia w czasie pandemii, realizowanego w ramach Solidarnoœciowego Korpusu Wsparcia Seniorów, 22 bm. w MRiPS w Warszawie. (olm) PAP/Piotr Nowak

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.