Ikona Narodzenia Pañskiego

Przemyœl, 06.01.2018. Ikona Narodzenia Pañskiego w prawos³awnej cerkwi pod wezwaniem Zaœniêcia Najœwiêtszej Marii Panny w Przemyœlu, 6 bm. W sobotê wierni obrz¹dku wschodniego obchodz¹ Wigiliê œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. (dd/gj) PAP/Darek Delmanowicz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.