El¿bieta Witek, Tomasz Grodzki

Warszawa, 12.01.2021. Marsza³ek Sejmu El¿bieta Witek (P) i marsza³ek Senatu Tomasz Grodzki (L) podczas konferencji prasowej w Sejmie, 12 bm. Konferencja dotyczy³a podsumowania spotkania przewodnicz¹cych parlamentów pañstw Grupy Wyszehradzkiej. (jm) PAP/Radek Pietruszka

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.