Wojciech Murdzek sekretarzem stanu w resorcie nauki

Zobacz

- Reklama -

Wojciech Murdzek, działacz partii Porozumienie, od 16 kwietnia 2020 do 19 października 2020 pełnił funkcję ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Na stanowisku tym zastąpił go obecny minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

W październiku 2019 r. został wybrany do Sejmu IX kadencji z listy PiS w Wałbrzychu. Od 2015 do 2019 r., również z listy PiS, był posłem VIII kadencji. Przewodniczył sejmowej nadzwyczajnej komisji ds. deregulacji. Zasiadał również w sejmowych komisjach: gospodarki i rozwoju, finansów publicznych oraz tzw. komisji śledczej ds. VAT.

Jako parlamentarzysta pracował nad ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej zwanej „pierwszą ustawą o innowacyjności”, a także nad ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, tzw. „drugą ustawą o innowacyjności”.

Urodził się 13 grudnia 1957 r. w Świdnicy. W 1981 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Na tej samej uczelni, w 1988 r., ukończył studia podyplomowe na kierunku Projektowanie Systemów Mikroprocesorowych, a w 2008 r. – studia podyplomowe na kierunku New Public Management w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

W latach 1981-1992 był konstruktorem w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Świdnicy; między 1990 a 1998 r. – radnym, wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Świdnicy; w latach 1999-2002 – starostą powiatu świdnickiego. Od 2002 do 2014, przez trzy kadencje, sprawował urząd prezydenta Świdnicy. Jako prezydent miasta ściśle współpracował z lokalnymi uczelniami. W latach 2014-2015 był radnym Rady Powiatu Świdnickiego.

W 2013 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; w 2014 r. Samorządowego Oskara – nagrodę im. Grzegorza Palki; w tym samym roku Złoty Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego oraz Dolnośląskie Gryfy – Nagrodę Gospodarczą. Kolejno w latach 2012, 2013, 2014 otrzymywał Złote godło QI, Perła QI, a w 2009 r. – Dolnośląski Klucz Sukcesu.

Aktywnie zaangażowany w działalność społeczną: od 1984 r. w Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom „Ut unum sint”, od 1990 r. jako jej prezes. Wspiera też m.in. Towarzystwo im. św. Brata Alberta. Był przewodniczącym Stowarzyszenia „Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej”; a w latach 2001-2007 prezesem Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, które współzakładał.

5 grudnia 2019 r. powołano go na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, był nim do 16 kwietnia 2020 r. Zasiadał też w Radzie Sieci Badawczej Łukasiewicz. (PAP)

ekr/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -