Micha³ Wójcik

Warszawa, 25.11.2020. Wiceminister sprawiedliwoœci Micha³ Wójcik uczestniczy w siedzibie resortu w Warszawie, 25. bm. w konferencji prasowej ministra sprawiedliwoœci Zbigniewa Ziobry dotycz¹cej m.in. weta w sprawie bud¿etu UE. (obm/dw) PAP/Marcin Obara

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.