konferencja

P³ock, 09.02.2021. Uczestnicy konferencji prasowej dot. stanu Wis³y w P³ocku, 9 bm. Od wczoraj na terenie P³ocka obowi¹zuje alarm przeciwpowodziowy. Poziom Wis³y w rejonie P³ocka przekracza stan alarmowy na wszystkich czterech wodowskazach. Powodem jest zator lodowy na rzece poni¿ej miasta, w okolicach miejscowoœci Pop³acin. (kf) PAP/Szymon £abiñski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.