Wojsko postawiło na komunikację. Powstał komunikator dla żołnierzy

Newsroom BrandsIT
Newsroom BrandsIT - NewsRoom Brandsit 3 min
3 min

Eksperci z DKWOC opracowali i wprowadzili do użytku nowy komunikator dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej – Merkury 2.0.Nowy komunikator ma zapewnić bezpieczną wymianę informacji pomiędzy żołnierzami i pracownikami resortu obrony narodowej.

Do głównych funkcjonalności Dedykowanego Systemu Informatycznego Merkury 2.0 należą m.in:
wymiana komunikatów tekstowych, audio oraz video pomiędzy wybranymi użytkownikami,
wymiana informacji w ramach czatu grupowego, konferencji głosowych oraz wideokonferencji,
wymiana wybranych plików w ramach wspomnianych mechanizmów komunikacji,
udostępnianie ekranu w ramach prowadzenia komunikacji video,
filtrowanie możliwości wyboru odbiorców na bazie zdefiniowanych reguł,
wyświetlanie powiadomień typu „push” dotyczących komunikacji na urządzeniach końcowych użytkowników.

DSI MERKURY 2.0 z założenia służy do wymiany informacji jawnych. Uruchomienie systemu stwarza bezpieczną alternatywę dla komercyjnie dostępnych narzędzi do komunikacji i w znacznym stopniu ogranicza ich użycie przez personel resortu. System instalowany jest na urządzeniach służbowych.

Jak podaje Wojsko-polskie.pl, komunikator jest prosty w obsłudze, co umożliwia korzystanie dostosowane do potrzeb użytkowników, a jego najważniejsze funkcje zostały wyróżnione w celu zapewnienia lepszych doświadczeń użytkownika.

Bezpieczeństwo systemu

System został oparty o protokół Matrix, pozwalający na szyfrowaną komunikację „end to end”. Wymiana informacji odbywa się za pośrednictwem infrastruktury teleinformatycznej resortu obrony narodowej, co skutecznie niweluje możliwość podsłuchu i wycieku danych.
Komunikacja pomiędzy użytkownikami jest szyfrowana w oparciu o parę kluczy sesji, a to pozwala na prowadzenie bezpiecznej komunikacji pomiędzy użytkownikami.

By zapewnić poufności danych oraz bezpieczeństwo komunikacji zastosowane zostały dodatkowo rozwiązania takie jak:

  • szyfrowania typu „end-to-end” (E2E) poprzez zabezpieczone medium transmisyjne protokołem TLS (HTTPS) w czasie wymiany komunikatów,
  • uwierzytelnianie użytkowników przy pomocy centralnych mechanizmów Sytemu Teleinformatycznego,
  • zablokowanie możliwości wykonywania zrzutów ekranu bądź przekazanie informacji o przeprowadzeniu takiej operacji dla pozostałych członków rozmowy,
  • autoryzację nowych urządzeń użytkowników przez dostępem do komunikacji przy pomocy Two-Factor Authentication (2FA).

Infrastruktura

DSI MERKURY 2.0 jest systemem składających się z wielu komponentów, wpisującym się w organizację jawnego Systemu Teleinformatycznego, zintegrowanym z systemami bezpieczeństwa i monitorowania zarówno pod względem bezpieczeństwa i dostępności.

Najważniejszymi komponentami DSI MERKURY 2.0 są:

  • dedykowana aplikacja mobilna działająca na każdym urządzeniu z systemem iOS i Android,
  • aplikacja typu Web pozwalająca na dostęp do systemu z poziomu przeglądarki internetowej,
  • środowisko hostingowe (infrastruktura serwerowa) uruchomione w oparciu o centa
  • przetwarzania danych będące w zasobach DKWOC,
  • infrastruktura bezpieczeństwa (urządzenia aktywne oraz pasywne, monitorowanie).
SOURCES:Wojsko Polskie
Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz