korzeñ buraka cukrowego

Jacewo, 15.06.2020. Gospodarstwo Rolne Marcina £ady, gdzie 15 bm. odby³o siê spotkanie na plantacji buraków cukrowych nt. „Przeciwdzia³anie skutkom suszy w uprawie buraka cukrowego poprzez racjonalne nawadnianie”. (olm) PAP/Tytus ¯mijewski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.