nauka online

Ml¹dz, 08.12.2020. Koronawirus w Polsce. Pusta szko³a, 8 bm. w Ml¹dzu k. Otwocka. Na pocz¹tku listopada br., w zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ epidemiczn¹ w kraju, rz¹d zdecydowa³ o zawieszeniu nauki stacjonarnej w szko³ach. Stacjonarne funkcjonowanie szkó³, poza pewnymi wyj¹tkami, zosta³o ograniczone do 3 stycznia 2021 r. (ls/doro) PAP/Leszek Szymañski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.