Z-ca sekretarza generalnego ONZ: nigdy wcześniej tak bardzo nie potrzebowaliśmy internetu

Udostępnij

Oceniła też, że Polska, będąca gospodarzem szczytu, stanęła na wysokości zadania.

Jak podkreśliła zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. gospodarczych i społecznych, pandemia Covid-19 sprawiła, że technologie cyfrowe stały się częścią codziennego życia, ale przyniosły też zagrożenia dla praw człowieka. „Pamiętajmy, że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka odnosi się do wszystkich wymiarów praw człowieka: osobistych, społecznych, gospodarczych, kulturalnych i politycznych ludzi na całym świecie” – zaakcentowała.

„Pandemia Covid-19 podkreśla i uwypukla rolę internetu i technologii cyfrowych jako dobra wspólnego, ale mamy też do czynienia z przepaścią cyfrową, która cały czas się rozszerza, mamy do czynienia z takimi zjawiskami, jako mowa nienawiści, dezinformacja. Widzimy rosnące obawy związane z cyberprzestępczością, z oszustwami, z naruszaniem praw człowieka w przestrzeni cyfrowej” – mówiła Spatolisano.

„Nigdy wcześniej tak bardzo nie potrzebowaliśmy internetu i przestrzeni cyfrowej, która będzie bezpieczna i prawdziwie włączająca. Internet dla wielu z nas to coś, co uważamy za pewnik, ale pamiętajmy, że na świecie prawie 3 mld ludzi, szczególnie z krajów rozwijających się, nie ma dostępu do tej skarbnicy wiedzy” – przypomniała.

„IGF pozostaje globalną, wielostronną platformą, która może kształtować przyszłość cyfrowej przestrzeni. Musimy dbać o interesy wszystkich osób, które chcą korzystać z internetu, tworzyć odpowiednie polityki, a zarazem chronić prawa człowieka i unikać zagrożeń, które z korzystaniem z internetu się wiążą. Sekretarz generalny ONZ nawołuje, abyśmy się dostosowywali do nowej rzeczywistości, wprowadzali innowacje, reformy, nowe polityki, a także odpowiedzialnie zarządzali wspólnym dobrem, jakim jest internet” – zaznaczyła zastępczyni sekretarza.

Spatolisano wymieniła, że w trakcie szczytu wykonano 15 tys. łączeń, odbyło się 50 tys. różnych interakcji społecznych, a zasięg uczestników obrad szczytu określono na 5 mln osób. Wśród uczestników szczytu było blisko 200 ministrów, parlamentarzystów i innych osobistości wysokiego szczebla, przedstawiciele świata społecznego, gospodarczego, kulturalnego czy naukowego.

Wysłuchano głosów 140 inicjatyw związanych z IGF. Zorganizowano 39 hubów internetowych łączących obrady szczytu ze społecznościami krajów Afryki, Ameryki Północnej, Azji. „To pokazuje, jak bardzo wielostronne jest nasze podejście. Ale nie chodzi tylko o liczby, chodzi też o przesłania, które pójdą w świat po spotkaniu w Katowicach – będą to dokumenty podsumowujące różne ścieżki tematyczne” – zapowiedziała zastępca sekretarza generalnego ONZ.

„Zapraszam, aby przekazywać te wnioski różnym podmiotom w państwa krajach: parlamentarzystom i innym decydentom” – podkreśliła.

Spatolisano podziękowała też polskiemu rządowi za zaangażowanie w przygotowanie szczytu, od złożenia deklaracji w 2018 r. do teraz. „Polska stanęła na wysokości zadania, pracowała z ogromnym oddaniem” – oceniła, przekazując m.in. listy pochwalne kierowane do władz państwa, a także szczególnie dziękując szefowi departamentu polityki cyfrowej w KPRM Michałowi Pukalukowi i jego zespołowi. Dziękowała także przedstawicielom wielostronnej grupy doradczej przy IGF.

Sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM Janusz Cieszyński wyraził przekonanie, że każdy uczestnik szczytu wysłuchał czegoś inspirującego, co zapamięta na długo.

„Może zapamięta to, że internet może być bronią obusieczną. Są chwile, że nie możemy bez niego żyć, ale to może być przestrzeń niebezpieczna” – mówił. Wiele było rozmów nt. sposobu ochrony praw człowieka online – zaznaczył. Mimo wielu trudności udało się nam zorganizować wydarzenie w formule hybrydowej, choć pewnie wszyscy woleliby spotkać się w tradycyjny sposób – dodał.

Podczas ceremonii zakończenia szczytu głos zabrali przedstawiciele grup interesariuszy internetu, m.in. młodzieży, sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności technologicznej.

Emilia Zalewska z młodzieży skupionej wokół szczytu przypomniała, że mottem spotkania w Katowicach był „zjednoczony internet”. „Jeżeli chcemy to hasło przekuć w rzeczywistość, musimy pamiętać o włączeniu, inkluzji. Jeżeli nie uda się nam włączyć w tę dyskusję wszystkich zainteresowanych, zostaniemy w swojej bańce, a pozostali pozostaną poza nią” – przestrzegła.

Reprezentująca społeczeństwo obywatelskie Sonia Jorga z Alliance for Affordable Internet zadeklarowała, że IGF 2021 napełnił ją nadzieją – wynikającą ze słów Zalewskiej i wielu innych głosów reprezentujących różne grupy społeczne. Podkreśliła wolę zmiany u całej tej społeczności: podłączania coraz więcej ludzi do internetu, ale też robienia tego w sposób zrównoważony. „Wszyscy możemy być agentami zmian, możemy również przyczyniać się do większej równości w internecie” – uznała.

W imieniu sektora prywatnego Maria Fernanda Garza oświadczyła, że sektor ten interpretuje hasło IGF2021 „Internet United” jasno – aby internet był dostępny dla wszystkich. „Chcemy, żeby to hasło przełożyło się na konkretne działania i polityki, na zbiorowy wysiłek, aby internet pozostał przestrzenią otwartą i zapewniającą realny dostęp do cyfrowych narzędzi i bezpieczną” – mówiła. Jak podkreślała, sektor prywatny nie działa w próżni, potrzebne jest współdziałanie ze stron wszystkich interesariuszy. Nie ma lepszego miejsca na taką współpracę niż IGF – oceniła.

Dyrektor ICANN, instytucji przyznającej nazwy domen internetowych Goran Marby – w imieniu społeczności technologicznej – oceniał, że dzięki IGF „zdaliśmy sobie sprawę z tego, że dostęp do internetu musi być bezpieczny, w języku narodowym”. Internet stał się dziś zbyt ważny, byśmy mogli pozwolić sobie na to, by zmieniał się w niebezpiecznym kierunku – mówił Marby. Ale pozostaje wiele do zrobienia, bo niemal połowa populacji świata nie ma możliwości podłączenia się do sieci – dodał.

Forum Zarządzania Internetem (ang. Internet Governance Forum – IGF) to globalna wielostronna platforma ułatwiająca dyskusję na temat polityki publicznej związanej z zarządzaniem internetem. IGF zostało powołane w 2006 r. jako przez Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS) i zwołane przez Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych.

IGF jest całorocznym procesem obejmującym doroczne spotkania – szczyty cyfrowe oraz działania podejmowane pomiędzy nimi. Na szczytach cyfrowych gromadzą się interesariusze z całego świata w celu omówienia istotnych kwestii związanych z zarządzaniem internetem. W okresie między szczytami społeczność IGF opracowuje merytoryczne działania, by następnie omawiać je podczas szczytów.

Dotychczas różne rządy na całym świecie zorganizowały już 15 dorocznych spotkań IGF – nazywanych szczytami cyfrowymi ONZ. Od 6 do 10 grudnia w Katowicach odbywało się 16. spotkanie IGF, którego gospodarzem był rząd RP. Jak podali organizatorzy w ok. 300 spotkaniach szczytu na miejscu i online wzięło udział blisko 10,3 tys. osób, w tym 2,7 tys. w Katowicach. Następny IGF odbędzie się w Etiopii. (PAP)

autorzy: Mateusz Babak, Wojciech Krzyczkowski

mtb/ wkr/

Źródło:PAP

Zobacz

Popularność inteligentnych urządzeń domowych kurczy się wraz z rosnącą inflacją

Popyt konsumencki na całym świecie ciagle słabnie, ponieważ utrzymują...

Rada nadzorcza JSW za zasileniem funduszu stabilizacyjnego kwotą do 1,5 mld zł

Rada nadzorcza JSW pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu spółki i zgodziła się na zasilenie JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego środkami do kwoty 1,5 mld zł - podała JSW. Zasilenie funduszu planowane jest w październiku.
- Reklama -

REKLAMA