Marek Zagórski

Warszawa, 04.12.2020. Pe³nomocnik rz¹du do spraw cyberbezpieczeñstwa Marek Zagórski podzas konferencji prasowej, 4 bm. Konferencja dotyczy³a wejœcia w ¿ycie pakietu deregulacyjnego dla kierowców i u³atwieñ zwi¹zanych z nowymi przepisami. (sko) PAP/Rafa³ Guz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.