s³onie

Poznañ, 10.12.2019. S³onie na wybiegu zoo w Poznaniu, 10 bm. Pos³owie i pos³anki z Parlamentarnego Zespo³u Przyjació³ Zwierz¹t zwiedzili 10 bm. poznañski Ogród Zoologicznym, przed konferencj¹ nt. inicjatywy legislacyjnej dotycz¹cej azylu dla zwierz¹t z konfiskat oraz problemu przemytu zwierz¹t egzotycznych. (jk/doro) PAP/Jakub Kaczmarczyk

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.