radiowóz

Zakopane, 13.02.2021. Policyjny radiowóz wœród licznych turystów na Krupówkach w Zakopanem, 13 bm. Najazd turystów na stolicê Tatr jest zwi¹zany z poluzowaniem obostrzeñ. Dodatkowo na ten weekend na³o¿y³y siê walentynki i konkurs skoków na Wielkiej Krokwi. (amb) PAP/Grzegorz Momot

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.