Zarząd Bogdanki chce przeznaczyć zysk za ’20 na kapitał rezerwowy

Zobacz

- Reklama -

W uzasadnieniu decyzji napisano, że zarząd rekomenduje przeznaczenie zysku w całości na kapitał rezerwowy biorąc pod uwagę aktualną sytuację spółki, poziom zaplanowanych w 2021 r. zadań inwestycyjnych (prawie 600 mln zł) oraz niepewną sytuację rynkową.

„Sytuacja rynkowa, z którą przyszło się mierzyć spółce w 2020 r. spowodowała konieczność istotnego ograniczenia pierwotnie planowanego poziomu produkcji i sprzedaży węgla, co znalazło odbicie w spadku poziomu przychodów o 336 mln zł (-15,6 proc.) w porównaniu do roku ubiegłego. By utrzymać elastyczność działania LW Bogdanka i dostosować jej działalność do zmieniającej się Polityki Energetycznej Kraju zarząd spółki zdecydował się zaktualizować dotychczas obowiązującą strategię rozwoju” – napisano w uzasadnieniu.

W opublikowanej w grudniu strategii Bogdanka informowała, że chce pozostać spółką dywidendową w perspektywie średnio- i długoterminowej, a zarząd spółki będzie chciał w przyszłości wnioskować o wypłatę dywidendy na poziomie do 50 proc. jednostkowego zysku netto.

„Priorytetem zarządu jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego i płynnościowego spółki. Działalność w trudnych warunkach rynkowych, spowodowanych okresową nadpodażą węgla na rynku, jest dodatkowo komplikowana przez wciąż istniejące zagrożenie epidemiczne. Wdrażając przyjętą strategię rozwoju LW Bogdanka musi się liczyć z koniecznością finansowania zdecydowanej większości zadań z wypracowanych przez nią środków własnych, w związku z czym niezbędne jest zachowanie odpowiedniego poziomu gotówki w spółce” – dodano.

Zysk za 2019 r. spółka także przeznaczyła w całości na kapitał rezerwowy. (PAP Biznes)

doa/ ana/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -