Zarząd PKN Orlen proponuje obniżenie dywidendy za 2019 r. z 3 zł do 1 zł

Udostępnij

“Zarząd PKN Orlen informuje, że mając na względzie bieżącą oraz prognozowaną sytuację makroekonomiczną, szczególnie na rynku finansowym, jak i w sektorze paliwowo-energetycznym oraz planowane wydatki inwestycyjne Grupy Kapitałowej Orlen, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz, postanowił zmienić ogłoszoną 18 marca 2020 r. propozycję dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w sprawie podziału zysku spółki za 2019 r.” – ogłosił we wtorek płocki koncern.

PKN Orlen podał, że zgodnie z podjętą decyzją zarząd płockiego koncernu zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, aby zysk netto spółki za 2019 r. w wysokości 4 mld 813 mln 592 tys. 19,09 zł podzielić w następujący sposób: kwotę 427 mln 709 tys. 61 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza 1 zł na jedną akcję, a pozostałą kwotę w wysokości 4 mld 385 mln 882 tys. 958,09 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

Jak zaznaczył PKN Orlen, zarząd podtrzymuje jednocześnie zaproponowane wcześniej daty: 14 lipca 2020 r. jako dzień dywidendy oraz 28 lipca 2020 r. jako dzień jej wypłaty. “Rekomendacja zarządu spółki zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PKN Orlen, które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii” – podkreślono w komunikacie.

W rekomendacji z 18 marca zarząd PKN Orlen zaproponował, aby z zysku spółki za 2019 r. w wysokości 4 mld 813 mln 592 tys. 19,09 zł kwotę 1 mld 283 mln 127 tys. 183 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznaczałoby 3 zł na 1 akcję, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 3 mld 530 mln 464 tys. 836,09 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. PKN Orlen argumentował wtedy, że poziom dywidendy za 2019 r. w wysokości 3 zł na akcję “odzwierciedla stabilną sytuację finansową spółki i efekty realizowanych obecnie inwestycji we wszystkich obszarach działalności”.

“W naszej polityce dywidendowej kierujemy się wskaźnikami makroekonomicznymi i perspektywami w odniesieniu do sytuacji rynkowej. Mamy stabilną sytuację finansową, ale musimy brać pod uwagę obecną sytuację gospodarczą związaną m.in. z pandemią koronawirusa i prognozy dotyczące sytuacji makroekonomicznej” – oświadczył we wtorek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, odnosząc się do zmiany rekomendacji w sprawie dywidendy.

I dodał: “Myślimy o rozwoju koncernu w perspektywie długoterminowej, dlatego realizujemy inwestycje i akwizycje. Dywersyfikujemy obszary naszej działalności, aby przynosić zyski akcjonariuszom w kolejnych latach. Po wnikliwej analizie sytuacji makroekonomicznej, zadecydowaliśmy o obniżeniu poziomu rekomendowanej dywidendy do 1 zł na akcję”.

PKN Orlen zaznaczył, że “systematyczna wypłata dywidendy” zapisana jest w jego strategii i zapewnił, że “koncern podtrzymuje tę politykę”. Jak podkreślił PKN Orlen, “w 2019 r. koncern utrzymywał dobrą sytuację finansową” – zadłużenie netto spadło o 3,2 mld zł (liczone rok do roku) do poziomu 2,4 mld zł na koniec 2019 r., a dźwignia finansowa utrzymywała się na bezpiecznym poziomie 6,3 proc.

“Na poziom dywidendy mają jednak wpływ również niezależne czynniki zewnętrzne, w tym aktualna i prognozowana sytuacja makroekonomiczna. Biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju zarówno krajowej, jak i światowej gospodarki, zarząd PKN Orlen zaktualizował poziom rekomendowanej dywidendy” – wyjaśnił koncern.

Z zysku netto PKN Orlen za 2018 r., który wyniósł ponad 5,4 mld zł, spółka przeznaczyła na wypłatę dywidendy prawie 1,5 mld zł, czyli 3,5 zł na jedną akcję – była to wówczas najwyższa dywidenda w historii płockiego koncernu.

Pierwszą dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,05 zł na jedną akcję PKN Orlen wypłacił z zysku za 1999 r. Identyczną kwotę płocki koncern wypłacił z zysku za 2000 r. W kolejnych latach wysokość dywidendy wynosiła: z zysku za 2001 r. – 0,12 zł, za 2002 r. – 0,14 zł i za 2003 r. – 0,65 zł na jedną akcję. Dywidenda PKN Orlen z zysku netto za 2004 r. wyniosła 2,13 zł, a za 2007 r. było to 1,62 zł na jedną akcję.

W latach 2005-06 i 2008-11 płocki koncern nie wypłacał dywidendy. Z kolei dywidenda PKN Orlen za 2012 r. wyniosła 1,50 zł, a z zysku za 2013 r. 1,44 zł na jedną akcję. Dywidenda za 2014 r. w wysokości 1,65 zł została wypłacona z kapitału zapasowego płockiego koncernu. Natomiast dywidenda z zysku spółki za 2015 r. wyniosła 2 zł. Następnie dywidenda za 2016 r. oraz za 2017 r. została wypłacona tam po 3 zł na jedną akcję.

Według danych publikowanych przez PKN Orlen, Skarb Państwa posiada 27,52 proc. akcji, Nationale-Nederlanden OFE – 7,01 proc., Aviva OFE Aviva Santander – 6,08 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni – 59,39 proc. akcji. (PAP)

mb/ pad/

Źródło:PAP

Zobacz

W 2021 r. polska branża hotelarska zaczęła się odbudowywać po pandemii

W 2021 r. w Polsce o 29 proc. wzrosła liczba gości hotelowych wobec 2020 r; jednak w stosunku do 2019 r. liczba gości była nadal mniejsza o 39 proc. - wynika z najnowszego raportu. Wyzwaniem dla branży w tym roku jest presja inflacyjna i zwiększone koszty działalności operacyjnej - dodano.

Bronisze: kończą się czereśnie, ale pojawiają się pierwsze śliwki i jabłka

Trwa sezon na wszystkie owoce, przede wszystkim jagodowe takie jak porzeczki, borówki czy maliny. Kończą się czereśnie, za kilka dni one znikną - poinformował PAP rzecznik rynku w Broniszach Maciej Kmera. Dodał, że pojawiają się pierwsze śliwki i jabłka.
- Reklama -

REKLAMA