Punkt podania szczepionki

Szczecin, 25.01.2021. Koronawirus w Polsce. Szczepienia przeciwko Covid-19 w najwiêkszym punkcie szczepieñ w województwie, w szczeciñskiej hali Netto Arena, 25 bm. Podczas briefingu przed hal¹ wojewoda zachodniopomorski wskaza³, ¿e preparaty dotar³y do wszystkich punktów szczepieñ w regionie – jest ich ³¹cznie 209. (kf) PAP/Marcin Bielecki ***UWAGA! Zakaz publikacji w negatywnym kontekœcie zdjêæ zawieraj¹cych wizerunek osób podczas szczepienia przeciwko Covid-19 lub po takim szczepieniu.***

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.