kontrole autokarów

Wiœniowa Góra, 09.02.2019. Policja uczestniczy w akcji „Bezpieczny autokar”, 9 bm. na MOP Wiœniowa Góra na autostradzie A1 pod £odzi¹, gdzie kontroluje autobusy przewo¿¹ce dzieci, w zwi¹zku z pocz¹tkiem ferii zimowych w województwie ³ódzkim. (gm/dw) PAP/Grzegorz Micha³owski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.