Andrzej Kwaliñski

Gdañsk, 22.09.2020. Zastêpca G³ównego Inspektora Pracy Andrzej Kwaliñski zarekomendowany przez Radê Ochrony Pracy na stanowisko GIP podczas wyjazdowego posiedzenia Rady w Gdañsku, 22 bm. (aw/amb) PAP/Adam War¿awa

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.