Mateusz Morawiecki

Warszawa, 11.10.2020. Prezes PiS Jaros³aw Kaczyñski podczas uroczystoœci wrêczenia nagrody im. prezydenta Lecha Kaczyñskiego w ramach X Kongresu Polska Wielki Projekt, 11 bm. w Warszawie. (olm) PAP/Mateusz Marek

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.