ZWZ PKN Orlen w piątek o dywidendzie za 2019 r. oraz absolutorium dla zarządu i rady nadzorczej

- Reklama -

Na początku maja zarząd PKN Orlen zaproponował, aby zmienić rekomendowaną wcześniej kwotę dywidendy za 2019 r. z 3 zł na 1 zł za jedną akcję. Swą propozycję zarząd płockiego koncernu uzasadnił wówczas bieżącą i prognozowaną sytuacją makroekonomiczną.

Jak informował wcześniej PKN Orlen, zgodnie z podjętą decyzją zarząd spółki zarekomenduje piątkowemu ZWZ, aby jej zysk za 2019 r. w wysokości 4 mld 813 mln 592 tys. 19,09 zł podzielić w następujący sposób: kwotę 427 mln 709 tys. 61 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza 1 zł na jedną akcję, a pozostałą część w wysokości 4 mld 385 mln 882 tys. 958,09 zł przekazać na kapitał zapasowy spółki.

W swej majowej rekomendacji zarząd PKN Orlen podtrzymał natomiast wcześniejszą propozycję, aby ustalić 14 lipca 2020 r. jako dzień dywidendy, a 28 lipca 2020 r. jako dzień jej wypłaty.

W połowie marca zarząd PKN Orlen proponował, by z zysku spółki za 2019 r. w wysokości 4 mld 813 mln 592 tys. 19,09 zł kwotę 1 mld 283 mln 127 tys. 183 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznaczałoby 3 zł na 1 akcję, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 3 mld 530 mln 464 tys. 836,09 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

Po zmianie rekomendacji w sprawie wysokości dywidendy za 2019 r. prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapewnił, że płocki koncern ma „stabilną sytuację finansową, ale musi brać pod uwagę obecną sytuację gospodarczą związaną m.in. z pandemią koronawirusa i prognozy dotyczące sytuacji makroekonomicznej”.

„Myślimy o rozwoju koncernu w perspektywie długoterminowej, dlatego realizujemy inwestycje i akwizycje. Dywersyfikujemy obszary naszej działalności, aby przynosić zyski akcjonariuszom w kolejnych latach. Po wnikliwej analizie sytuacji makroekonomicznej, zadecydowaliśmy o obniżeniu poziomu rekomendowanej dywidendy do 1 zł na akcję” – mówił m.in. Obajtek, cytowany w majowym komunikacie płockiego koncernu.

PKN Orlen podkreślił wówczas, że „systematyczna wypłata dywidendy” zapisana jest w strategii tej spółki i zapewnił, że „koncern podtrzymuje tę politykę”. Spółka wskazała jednocześnie, że „w 2019 r. koncern utrzymywał dobrą sytuację finansową” – zadłużenie netto spadło o 3,2 mld zł (rok do roku) do poziomu 2,4 mld zł na koniec 2019 r., a dźwignia finansowa utrzymywała się na bezpiecznym poziomie 6,3 proc.Oprócz decyzji w sprawie podziału zysku PKN Orlen za 2019 r. i wypłaty dywidendy, piątkowe ZWZ tej spółki podejmie też decyzję w sprawie przyjęcia jej sprawozdania finansowego za poprzedni rok oraz zajmie się projektami uchwał, dotyczącymi udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej.

Pod koniec maja rada nadzorcza PKN Orlen powołała tam zarząd nowej kadencji we wcześniejszym, niezmienionym 8-osobowym składzie – jego wspólna, trzyletnia kadencja rozpocznie się dzień po odbyciu obecnego ZWZ zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 r., czyli od 6 czerwca.

Wcześniej, pod koniec kwietnia, Minister Aktywów Państwowych działający, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji tej spółki należących do Skarbu Państwa, powołał ponownie dotychczasowego szefa płockiego koncernu Daniela Obajtka w skład zarządu nowej, wspólnej kadencji, a po decyzji tej rada nadzorcza powierzyła mu powtórnie funkcję prezesa na czas nowej, wspólnej kadencji, czyli także od 6 czerwca.

Daniel Obajtek jest prezesem i dyrektorem generalnym PKN Orlen od lutego 2018 r. Wraz z nim w zarządzie płockiego koncernu zasiadają: Armen Artwich, który odpowiada za sprawy korporacyjne, Adam Burak odpowiedzialny za sprawy komunikacji i marketingu, Patrycja Klarecka, której podlega segment sprzedaży detalicznej, Zbigniew Leszczyński, który jest członkiem zarządu do spraw rozwoju, Michał Róg, który odpowiada za handel hurtowy i międzynarodowy, a także Jan Szewczak, który jest członkiem zarządu do spraw finansowych oraz Józef Węgrecki, który odpowiada tam za segment operacyjny.

Zgodnie ze statutem PKN Orlen, w skład zarządu tej spółki wchodzi od 5 do 9 członków, w tym prezes, wiceprezesi i pozostali członkowie zarządu, przy czym wszystkich powołuje i odwołuje rada nadzorcza z wyjątkiem jednego członka zarządu, który jest powoływany i odwoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji płockiego koncernu należących do Skarbu Państwa – do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej z tych akcji.

Pozostali członkowie zarządu powoływani są po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest – jak wskazuje statut PKN Orlen – „sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata”.

Według danych publikowanych przez PKN Orlen, Skarb Państwa posiada tam 27,52 proc. akcji, Nationale-Nederlanden OFE – 7,01 proc., Aviva OFE Aviva Santander – 6,08 proc., natomiast pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni – 59,39 proc. akcji.

Jak poprzednio, także obecnie można spodziewać się, że ostateczne decyzje piątkowego ZWZ płockiego koncernu, w tym np. o podziale jego zysku i wysokości dywidendy za 2019 r., a także w innych rozpatrywanych sprawach, zależeć będą przede wszystkim od stanowiska największego akcjonariusza tej spółki, czyli Skarbu Państwa. (PAP)

mb/ dym/

- Reklama -
Źródło:PAP

Treści PREMIUM

Otrzymuj cotygodniowy e-mail od BrandsIT, który sprawia, że czytanie wiadomości jest naprawdę przyjemne. Dołącz do naszej listy mailingowej, aby być na bieżąco i uzyskać dotęp do treści PREMIUM za darmo.

- Reklama -