5 pytań do… Tomasza Stachlewskiego, AWS

- Reklama -

Mimo, że na temat chmury wiele zostało już powiedziane, to jednak wciąż jest to temat niewyczerpany, przede wszystkim ze względu na  cyfrową transformację firm, ewolucję ich potrzeb i wynikający z tego szybki rozwój usług chmurowych sprawia. O wspomnianej chmurze, trendach technologicznych w Polsce i kierunkach rozwoju globalnego dostawcy usług chmurowych AWS mówi Tomasz Stachlewski, CEE Senior Solutions Architecture Manager w AWS.

1.     Jak ocenia Pan wpływ pandemii na rynek chmury w Polsce?

Pandemia COVID-19 miała zasadniczy wpływ na przeorganizowanie procesów biznesowych, w tym na zmianę strategii dotyczących infrastruktury IT w firmach. Od początku pandemii obserwujemy duży wzrost popytu na usługi chmurowe – w wielu firmach po przejściu pracowników na model pracy zdalnej ilość przesyłanych danych przeciążała tradycyjną infrastrukturę, co spowodowało szybkie przejście organizacji do chmury. Nierzadko utrudniony dostęp do infrastruktury własnej (on-premises) doprowadził do zmian w strategii – czyli nagłej przeprowadzki do chmury, zintensyfikowania działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, planowania wartości oraz wdrożeń koncepcji DevSecOps.

Z tego, co można zaobserwować na rynku pracy, przyszły model pracy będzie ewoluować w stronę pracy hybrydowej, a firmy skupią się na implementacji nowych narzędzi online i coraz częstszym korzystaniu ze zdalnej rekrutacji i onboardingu. Dla wielu organizacji oznacza to wymóg odświeżenia programów szkoleniowych o elementy chmurowe, a także wdrożenie zabezpieczeń i nowego podejścia w obszarze DevOps oraz optymalizacji wszystkich procesów IT, żeby odpowiednio zarządzać infrastrukturą.

2.     Jakie trendy technologiczne obecnie dominują w Polsce?

Jednym z dominujących trendów jest wzrost popularności chmury, między innymi dzięki jej skalowalności, bezpieczeństwie i uniwersalności, czyli aspektom, które w czasie pandemii stały się szczególnie istotne. Już teraz widzimy, że przedsiębiorstwa, które szybko wdrożyły technologię chmurowe, mają większe możliwości pod kątem wspomagania pracy zdalnej, ale również do wykorzystania tej infrastruktury dla znacznej poprawy swojej konkurencyjności.

Wśród trendów można wymienić również sztuczną inteligencję, która w pewnym sensie już od kilku lat już stałym elementem na liście trendów technologicznych, również w Polsce. A za nią uczenie maszynowe czy internet rzeczy. Zmienił się trochę punkt ciężkości, jeśli chodzi o cele, do których są wykorzystywane nowe technologie. To już nie tylko rozwój firm, ale także pomoc w rozwiązywaniu współczesnych problemów, takich jak opracowanie szczepionek, a także odpowiedź na potrzeby XXI wieku, jak chociażby podbój kosmosu.

3.     Jakie usługi chmurowe są obecnie najbardziej popularne? Z czego to wynika?

Trudno tutaj o wskazanie jednej czy nawet kilku konkretnych usług ze względu na szeroki wachlarz ponad 200 usług oferowanych obecnie przez AWS. Warto jednak zaznaczyć, że użytkownicy chmury w Polsce mają dostęp do chmury AWS na terenie własnego kraju poprzez punkt dostępowy CloudFront w Warszawie. Popularności także nabiera takie rozwiązanie jak AWS Outposts, które jest w pewnym sensie wycinkiem chmury, które przedsiębiorstwo może przenieść do własnej serwerowni. Ta usługa umożliwia tworzenie i uruchamianie aplikacji lokalnie przy użyciu tych samych interfejsów, co w regionach AWS, wykorzystując lokalne zasoby obliczeniowe i pamięć masową w celu zmniejszenia opóźnień i zaspokojenia potrzeb w zakresie przetwarzania danych.

4.     W jakich kierunkach rozwija się AWS?

W AWS zawsze na pierwszym miejscu stawiamy użytkowników i wsłuchujemy się w ich aktualne potrzeby. Zatem nasze kierunki rozwoju są komplementarne z tym, czego oczekują firmy, i to firmy z różnych branż, od finansów, przez edukację, po sztukę. Natomiast można tutaj wskazać pewne konkretne kierunki, które ostatnio staramy się rozwijać w sposób szczególny. Pierwszym z nich są nowe technologie dla medycyny. Przykładem może być tutaj firma Turbine.ai, która zajmuje się opracowywaniem leków i dostarczaniem pacjentom ukierunkowanych terapii przeciwnowotworowych. Dzięki AWS czas szkolenia modeli symulowanych komórek ludzkich niezbędnych w tym celu ma zostać skrócony o 90 procent.

Przykład firmy Turbine.ai został zresztą przedstawiony przez General Managera CEE w AWS, Przemysława Szudera, podczas corocznej konferencji AWS Summit EMEA, która w tym roku odbyła się w czerwcu. W czasie wydarzenia pokazano również całą gamę firm, które wykorzystują nowe technologie do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Można tutaj wymienić na przykład firmę Boom Supersonic, która chce umożliwić podróże lotnicze z maksymalnie zredukowaną emisją CO2 dzięki naddźwiękowym samolotom czy drony Marut Drones, których celem jest zwalczanie skupisk komarów roznoszących malarię w Indiach za pomocą narzędzi IoT i sztucznej inteligencji.

5.     Głównymi zarzutami wobec wdrożenia chmury są kwestie cyberbezpieczeństwa i braku wpływu na to, co dzieje się z danymi. Czy zatem można uznać, że przetwarzanie i przechowywanie danych na zewnątrz firmy jest równie bezpieczne, co w zakresie jej własnej infrastruktury?

Pozwolę sobie nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. O ile jeszcze kilka lat temu faktycznie spotykałem się z pytaniami odnośnie do bezpieczeństwa chmury, o tyle w ostatnim czasie klienci mówią coś wręcz przeciwnego – chcą iść do chmury, bo wiedzą, że właśnie to rozwiązanie gwarantuje im bezpieczeństwo. Ta tendencja szczególnie nasiliła się w trakcie trwania pandemii, kiedy wiele firm wysłać swoich pracowników na pracę zdalną, a co za tym idzie, zaczęto się zastanawiać nad bezpieczeństwem danych, nawet jeśli dotychczas nie był to temat priorytetowy. Dla nas jako dla AWS to zawsze był priorytet, i tak jak ciągle się rozwijamy i dostosowujemy do potrzeb naszych klientów, tak kwestia bezpieczeństwa niezmiennie pozostaje dla nas najważniejsza.

- Reklama -

Treści PREMIUM

Otrzymuj cotygodniowy e-mail od BrandsIT, który sprawia, że czytanie wiadomości jest naprawdę przyjemne. Dołącz do naszej listy mailingowej, aby być na bieżąco i uzyskać dotęp do treści PREMIUM za darmo.

- Reklama -