5 technologii kształtujących biznes – prognozy Gartnera na najbliższe lata

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit

Firma Gartner przedstawiła pięć kluczowych technologii, które, jak przewiduje, odmienią biznes w najbliższej przyszłości, czyli mały IoT, łączność satelitarna, bezpieczeństwo obliczeń, “cyfrowi ludzie” oraz autonomiczne drony i roboty. Jak stwierdził Nick Jones, Wiceprezes firmy Gartner – “Wszystkie pięć z tych technologii ma potencjalnie charakter transformacyjny i należy je teraz zbadać ze względu na ich szeroki zakres i zdolność do umożliwiania tworzenia się nowych modeli biznesowych lub istotne nowe możliwości. Jednak każdy ma inną definicję zakłócenia, dlatego należy je oceniać z unikalnej perspektywy pojedynczej organizacji i ich potencjalnego wpływu. Następnie warto rozważyć nowe możliwości biznesowe, jakie dają poszczególne technologie, a także ich kombinacje.”

Łączność satelitarna, czyli przyszłość globalnej komunikacji

Współczesny świat biznesu wymaga nieprzerwanej komunikacji, a technologia satelitarna na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) staje się kluczem do spełnienia tego wymogu.

Jednym z głównych atutów komunikacji satelitarnej LEO jest jej zdolność do zapewnienia globalnego zasięgu. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą łatwo komunikować się z klientami, partnerami i pracownikami na całym świecie, niezależnie od lokalizacji.

W przeciwieństwie do tradycyjnych satelitów geostacjonarnych, satelity LEO krążą znacznie bliżej Ziemi, co przekłada się na znacznie krótsze opóźnienia w transmisji danych. To kluczowe dla aplikacji wymagających szybkiej reakcji, takich jak telemedycyna, gry online czy handel algorytmiczny.

Rozwój technologii LEO jest ściśle związany z demokratyzacją i komercjalizacją przestrzeni kosmicznej. Coraz więcej firm prywatnych inwestuje w technologie satelitarne, co przyczynia się do spadku kosztów i czyni tę technologię dostępną dla szerszego grona przedsiębiorstw.

LEO ma potencjał do zrewolucjonizowania rynku Internetu Rzeczy (IoT). Dzięki możliwości bezpośredniego połączenia satelitarnego dla małych urządzeń IoT, możliwe jest zapewnienie globalnego zasięgu bez konieczności korzystania z tradycyjnych dostawców usług telekomunikacyjnych. To otwiera drzwi do tworzenia nowych aplikacji i usług, które byłyby niemożliwe do zrealizowania przy użyciu tradycyjnych technologii komunikacyjnych.

Chociaż technologia LEO jest obiecująca, przedsiębiorstwa powinny być świadome potencjalnych wyzwań. Branża satelitarna jest wciąż w fazie rozwoju, a rynek jest złożony. Wdrażanie tej technologii na wczesnym etapie może wiązać się z pewnymi ryzykami. Dlatego przed podjęciem decyzji o inwestycji w technologię LEO, firmy powinny dokładnie ocenić potencjalne korzyści i ryzyko.

Mały IoT, czyli nowa era cyfrowego śledzenia i monitorowania

Technologia Internetu Rzeczy (IoT) odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości biznesu. Wśród różnych innowacji w tej dziedzinie, mały IoT wyróżnia się jako przełomowe rozwiązanie, które ma potencjał zrewolucjonizować sposób, w jaki organizacje zbierają, analizują i wykorzystują dane.

Mały IoT umożliwia oznaczanie, śledzenie i wykrywanie obiektów bez konieczności korzystania z zasilania bateryjnego. Dzięki temu technologia ta jest bardziej dyskretna i skalowalna, co pozwala na zbieranie danych z większej liczby urządzeń w bardziej efektywny sposób.

Dzięki możliwościom śledzenia i monitorowania w czasie rzeczywistym, przedsiębiorstwa mogą tworzyć nowe modele biznesowe oparte na precyzyjnych danych. Może to obejmować wszystko, od inteligentnych systemów logistycznych po zaawansowane rozwiązania w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw.

Zaawansowane możliwości monitorowania i analizy danych pozwalają firmom tworzyć inteligentniejsze produkty, które mogą dostosowywać się do potrzeb użytkowników w czasie rzeczywistym. To otwiera drzwi do tworzenia bardziej spersonalizowanych i efektywnych rozwiązań dla klientów.

Jednym z głównych atutów małego IoT jest jego zdolność do obniżania kosztów śledzenia i monitorowania. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą zbierać więcej danych przy niższych kosztach operacyjnych, co przekłada się na większą efektywność i konkurencyjność na rynku.

Chociaż technologia małego IoT jest obiecująca, przedsiębiorstwa muszą być świadome potencjalnych wyzwań, zwłaszcza w zakresie etyki i prywatności. Zbieranie danych z tak wielu źródeł może prowadzić do problemów związanych z ochroną danych osobowych i prywatnością użytkowników. Dlatego ważne jest, aby firmy dokładnie oceniły potencjalne ryzyko i wdrożyły odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Bezpieczne obliczenia, czyli klucz do prywatności w świecie opartym na technologii

Ochrona i bezpieczne danych przetwarzanie są kluczowe dla sukcesu przedsiębiorstw. Bezpieczne obliczenia wyróżniają się jako technologia, która może zrewolucjonizować sposób, w jaki organizacje korzystają z danych, jednocześnie chroniąc prywatność użytkowników.

Bezpieczne obliczenia umożliwiają przetwarzanie danych bez ujawniania ich rzeczywistej treści. Dzięki temu organizacje mogą korzystać z wartościowych informacji, nie naruszając prywatności użytkowników oraz mogą współpracować i dzielić się danymi, nie ujawniając wrażliwych informacji. To otwiera drzwi do nowych form partnerstwa i współpracy, które byłyby niemożliwe bez odpowiednich środków ochrony danych.

Bezpieczne obliczenia umożliwiają przetwarzanie dużych zbiorów danych w sposób, który chroni prywatność, ale jednocześnie pozwala na wydobywanie wartościowych informacji. To przekłada się na lepsze analizy, prognozy i wglądy, które mogą napędzać innowacje w różnych dziedzinach biznesu.

Chociaż koncepcja bezpiecznych obliczeń jest obiecująca, jej praktyczne wdrożenie może być wyzwaniem. Koszty, złożoność technologiczna, a także potrzeba posiadania odpowiednich umiejętności mogą stanowić bariery dla wielu organizacji. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorstwa dokładnie oceniły potencjalne korzyści i ryzyko związane z wdrożeniem tej technologii.

Jak podkreśla Gartner, nowe technologie, takie jak akceleratory optyczne, mogą odegrać kluczową rolę w umożliwieniu wdrożenia bezpiecznych obliczeń na większą skalę. Dzięki temu przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z zalet tej technologii, jednocześnie minimalizując potencjalne wyzwania.

sztuczna inteligencja, technologia,

“Cyfrowi ludzie”, czyli nowa fala interakcji w cyfrowym wszechświecie

Pojęcie “cyfrowych ludzi” staje się coraz bardziej istotne, wprowadzając nowy wymiar do interakcji międzyludzkich i technologicznych. Cyfrowi ludzie to interaktywne reprezentacje oparte na sztucznej inteligencji, które naśladują ludzkie cechy, zachowania i sposób myślenia. Mogą one przybierać różne formy, od wirtualnych postaci w grach komputerowych, przez chatboty obsługujące klientów, po zaawansowanych wirtualnych asystentów.

Dzięki zdolności do symulowania ludzkich interakcji, cyfrowi ludzie mogą odgrywać kluczową rolę w obszarach takich jak obsługa klienta, edukacja, rozrywka czy marketing. Mogą służyć jako wirtualni asystenci, prowadzący rozmowy z klientami, prezentujący produkty czy nawet uczący w wirtualnych klasach. Chociaż mają ogromny potencjał, niosą ze sobą również wiele wyzwań. Istnieje ryzyko tworzenia uprzedzeń, stereotypów czy nawet nieetycznych zastosowań, takich jak dezinformacja. Ponadto, brak regulacji w tej dziedzinie może prowadzić do nieprzewidywalnych konsekwencji społecznych.

Reakcje na cyfrowych ludzi mogą różnić się w zależności od kultury i społeczeństwa. W niektórych kulturach mogą być oni bardziej akceptowani i pożądani, podczas gdy w innych mogą budzić niepokój lub niezrozumienie. Dlatego ważne jest, aby podejście do wdrażania i korzystania z cyfrowych ludzi było dostosowane do konkretnego kontekstu kulturowego.

Gdy technologia staje się coraz bardziej zaawansowana, możemy spodziewać się, że cyfrowi ludzie staną się coraz bardziej realistyczni i wszechstronni w swoich zdolnościach. Mogą stać się nieodłącznym elementem naszej codzienności, wspierając nas w różnych aspektach życia i pracy.

Adaptacyjne autonomiczne drony i roboty, czyli kierunek przyszłości automatyzacji

Adaptacyjne autonomiczne systemy to zaawansowane maszyny, które nie tylko działają niezależnie, ale także uczą się i dostosowują do zmieniających się warunków. Mogą to być drony monitorujące obszary trudno dostępne, roboty produkcyjne w fabrykach czy autonomiczne pojazdy na naszych drogach.

Dzięki zdolności do samodzielnego uczenia się i dostosowywania, te systemy mogą znaleźć zastosowanie w wielu sektorach – od logistyki, przez produkcję, po rolnictwo. Mogą one automatyzować trudne lub niebezpieczne zadania, zwiększając efektywność i bezpieczeństwo.

Chociaż adaptacyjne autonomiczne systemy mają ogromny potencjał, ich wdrożenie wiąże się z wieloma wyzwaniami. Może być trudno zrozumieć, jak dokładnie system się uczy i jakie decyzje podejmuje, co może prowadzić do problemów z kontrolą i odpowiedzialnością. Kolejnym problemem może okazać się fakt, że wprowadzenie autonomicznych systemów do naszego codziennego życia może mieć głębokie implikacje etyczne i społeczne. Jakie prawa powinny obowiązywać maszyny, które działają niezależnie? Kto ponosi odpowiedzialność, gdy coś pójdzie nie tak? To tylko niektóre z pytań, które społeczeństwo musi rozważyć.

Gdy technologia staje się coraz bardziej zaawansowana, możemy spodziewać się, że adaptacyjne autonomiczne systemy będą coraz bardziej wszechstronne w swoich zdolnościach. Mogą one stać się nieodłącznym elementem wielu sektorów przemysłu, przynosząc korzyści w zakresie efektywności, ale także stawiając przed nami nowe wyzwania.

Każda z tych technologii niesie ze sobą obietnice transformacji, ale także wyzwania związane z wdrożeniem, etyką i regulacjami. Kluczem do skutecznego wykorzystania tych innowacji jest zrozumienie ich potencjału i dostosowanie się do nieustannie zmieniającego się krajobrazu technologicznego.