Acronis członkiem MPC Alliance

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 3 min
3 min

Acronis ogłosił dzisiaj przystąpienie do MPC Alliance, globalnego stowarzyszenia organizacji, których misją jest zapewnienie bezpieczeństwa danych i prywatności poprzez wdrożenie technologii kryptograficznych obliczeń wielostronnych (MPC).

MPC to matematyczne podejście do cyberbezpieczeństwa, które zmniejsza zależność od tzw. zaufanych trzecich stron i urządzeń zabezpieczonych sprzętowo w celu zachowania prywatności i bezpieczeństwa naszych pozostawianych przez nas śladów cyfrowych, których ilość znacznie rośnie w ciągu ostatnich kilku lat, a są one podatne na kradzież i przez to mogą posłużyć cyberprzestępcom do przeprowadzenia pogłębionych ataków.

MPC jest poddziedziną kryptografii, która pozwala wielu stronom na obliczenie wyniku przy użyciu ich prywatnych danych bez ujawniania własnych danych wzajemnie, ani też żadnej trzeciej stronie, i jest w stanie to zrobić, gwarantując poprawność danych wyjściowych, nawet jeśli niektóre dane będą podmienione.

Acronis zastosował technologię MPC, opracowując innowacyjne rozwiązania w obszarze cyberbezpieczeństwa, które są odpowiedzią na dzisiejsze wyzwania związane z pewnością, dostępnością, prywatnością, autentycznością i bezpieczeństwem (znane jako pięć wektorów ochrony cybernetycznej). Produkty i usługi Acronis cieszą się zaufaniem ponad 5,5 miliona osób, firm i organizacji na całym świecie.

Przykłady obecnie używanej technologii MPC obejmują: ochronę kluczy prywatnych używanych do generowania podpisu cyfrowego do zatwierdzania transakcji na publicznych lub udostępnionych łańcuchach bloków (blockchain) lub do ochrony danych przechowywanych w chmurze. MPC służy również do generowania podpisów cyfrowych w celu autoryzacji transakcji, tworzenia certyfikatów cyfrowych, weryfikacji tożsamości użytkowników, ułatwienia w obsłudze ślepych ankiet, zachowania prywatności w obliczeniach w wielu zestawach danych w wielu łańcuchach bloków, chmurach, aukcjach i nie tylko.

Jedną z ostatnich inicjatyw badawczych w ramach stowarzyszenia MPC jest współpraca Acronis z Nanyang Technological University (NTU) w Singapurze nad stworzeniem innowacyjnych technologii szyfrowania i bezpiecznego zarządzania danymi, aby zapewnić bezpieczną platformę opartą na MPC dla transakcji między przedsiębiorstwami oraz między przedsiębiorstwami a sektorem publuicznym, zapewniając szyfrowanie danych, które mogą być udostępniane wielu niezaufanym stronom przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i prywatności udostępnianych danych.

Prezes i współzałożyciel firmy Acronis Technology, Stanislav Protassov, powiedział: „Obliczenia wielostronne to obszar, który bardzo interesuje Acronis i nad którymi pracuje znaczna część naszego zespołu R&D. Wdrażanie i integrowanie technologii MPC z naszymi rozwiązaniami z obszaru cyberbezpieczeństwa jest analogiczne do implementacji zaufanej trzeciej strony, która otrzymuje dane wejściowe i poufnie oblicza wynik, ale nie ujawnia żadnych danych wejściowych. Na przykład klienci Acronis mogą przeprowadzać poufne testy porównawcze lub raporty z analizy biznesowej bez ujawniania jakichkolwiek poufnych danych ”.

Udostępnij