Amazon Bedrock rozszerza ofertę o modele Claude 3 od Anthropic

Amazon Bedrock, platforma zarządzana przez Amazon Web Services, ogłosiła rozszerzenie swojej oferty o najnowsze modele generatywnej sztucznej inteligencji od Anthropic - rodzina Claude 3. To strategiczne posunięcie umożliwia klientom AWS szybsze i bardziej efektywne testowanie, budowanie oraz wdrażanie aplikacji AI w swoich organizacjach.

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit
2 min
- REKLAMA -