Firma nie musi negocjować z wszystkimi wierzycielami

- Reklama -

Do przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji firmy nie trzeba układać się z wszystkimi jej wierzycielami. Przedsiębiorcy z kłopotami mogą wybrać jedynie część zadłużenia (lub największych wierzycieli), które poddadzą postępowaniu. Mowa tutaj o układzie częściowym.

Układ częściowy to narzędzie, którego zadaniem jest maksymalne uproszczenie i skrócenie negocjacji z wierzycielami. Nie można jednak przeprowadzić go odrębnie. Jest to część postępowań restrukturyzacyjnych o zatwierdzenie układu i przyspieszonego postępowania układowego.

– Układ częściowy jest w szczególności wskazany dla przedsiębiorców mających wielu drobnych wierzycieli. Dla nich wystarczający będzie układ z wąskim gronem partnerów biznesowych mających na przykład największe wierzytelności.tłumaczy Szymon Mojzesowicz z firmy doradczej Lege Advisors.

W ramach układu częściowego można złożyć propozycje dotyczące zobowiązań, które mają zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa, np. w zakresie finansowania, istotnych umów, czy największych kwotowo. Co ważne, jest możliwość objęcia układem częściowym wierzycieli zabezpieczonych hipotecznie. Muszą być oni jednak rozliczeni w stopniu nie niższym niż w przypadku samodzielnego dochodzenia wierzytelności. Wierzyciele nieobjęci takim postępowaniem układowym nie są jego uczestnikami. Nie powinni mieć także wpływu na jego przebieg.

– Układ częściowy jest ważny, bo pozwala skupić się na porozumieniu z najważniejszymi wierzycielami. Równocześnie nie zaburza relacji z pozostałymi kontrahentami. – przekonuje Szymon Mojzesowicz z Lege Advisors.Aby wyodrębnić w układzie częściowym zadłużenie, kryteria muszą być jasne, obiektywne i uzasadnione ekonomicznie.dodaje.

Takimi kryteriami mogą być wierzytelności:
– z tytułu finansowania działalności przez udzielone kredyty, pożyczki i inne podobne instrumenty;
– z tytułu umów o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności z tytułu dostawy najważniejszych materiałów lub umów leasingu majątku niezbędnego dla działalności prowadzonej przez dłużnika;
– zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską na przedmiotach i prawach niezbędnych do prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika;
– największe określone według sumy.

Układ częściowy zostaje formalnie przyjęty, gdy zagłosuje na niego większość wierzycieli mających w sumie 2/3 wierzytelności objętych postępowaniem układowym.

- Reklama -

Treści PREMIUM

Otrzymuj cotygodniowy e-mail od BrandsIT, który sprawia, że czytanie wiadomości jest naprawdę przyjemne. Dołącz do naszej listy mailingowej, aby być na bieżąco i uzyskać dotęp do treści PREMIUM za darmo.

- Reklama -