Lenovo: trzycyfrowe wzrosty w 2020 roku

Zobacz

- Reklama -

Grupa Lenovo przedstawiła wyniki za czwarty kwartał oraz cały rok fiskalny, wykazujące wzrost we wszystkich obszarach działalności grupy. W czwartym kwartale przychody Lenovo wzrosły o 48% rok do roku do 15,6 mld USD. Stopa wzrostu zysku odnotowała najwyższy poziom od dwóch lat. Zysk brutto wyniósł 380 mln USD, a zysk netto, 260 mln USD, co oznacza wzrost, odpowiednio, o 392% i 512%. Wyniki czwartego kwartału zamknęły rekordowy rok, a roczne przychody grupy przekroczyły poziom 60 mld USD, czyli o ponad 10 mld USD więcej niż w poprzednim roku obrotowym. Zysk wyniósł prawie 1,8 mld USD brutto i 1,2 mld USD netto. Obie te wartości wzrosły o ponad 70% rok do roku.

Zarząd Lenovo ogłosił, że wysokość końcowej dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 marca 2021 roku wyniesie 3,09 centów dolara amerykańskiego lub 24 centy dolara hongkońskiego na akcję.

  R 20/21

w mln USD

R 19/20

w mln USD

Zmiana

 

  IV kw. 20/21

w mln USD

IV kw. 19/20

w mln USD

Zmiana

 

Przychody grupy 60 742 50 716 20% 15 630 10 579 48%
Zysk brutto 1 774 1 018 74% 380 77 392%
Zysk netto

(zysk akcjonariuszy)

1 178 665 77% 260 43 512%
   
Podstawowy zysk na akcję (w centach USD) 9,54 5,58 3,96 2,19 0,36 1,83
- Reklama -
Źródło:Lenovo

Polecamy

- Reklama -