Neonet odnosi się do informacji o upadłości. Firma jest w trudnej sytuacji

Dziś rano, media obiegła wiadomość o upadku Neonet, znaczącej sieci sklepów elektronicznych w Polsce. Neonet, działający od 2003 roku, był symbolem rozwijającego się rynku RTV i AGD. Jednak ostatnie doniesienia wskazują na to, że nad firmą wezbrały czarne chmury.

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 4 min
4 min

Dziś rano, media obiegła wiadomość o upadku Neonet, znaczącej sieci sklepów elektronicznych w Polsce. Neonet, działający od 2003 roku, był symbolem rozwijającego się rynku RTV i AGD. Jednak ostatnie doniesienia wskazują na to, że nad firmą wezbrały czarne chmury.

Nagła zapaść

Neonet, założony w 2003 roku we Wrocławiu, jest doskonale znaną marką na polskim rynku elektroniki, posiadając niemal 300 placówek. Ich strategia ekspansji, opisana przez dyrektora ds. ekspansji, Andrzeja Czarneckiego, koncentrowała się na obecności w mniejszych parkach handlowych, zarówno w małych, jak i dużych miastach. Taka taktyka wydawała się przynosić owoce, aż do niedawna.

Sygnały ostrzegawcze

Mimo optymistycznych planów, serwis purepc.pl jako pierwszy podał informację o wpisie do Krajowego Rejestru Zadłużonych informacji na temat postępowania upadłościowego. To sygnał, że nawet otwarcie nowego sklepu w listopadzie nie było w stanie odwrócić złowrogich trendów.

Neonet – niepewna przyszłość i reakcja

Informacje o problemach z realizacją zamówień i niepewności co do dalszych losów sieci wywołały zaniepokojenie. W odpowiedzi, zarząd Neonet podkreślił, że firma złożyła w pierwszej kolejności wniosek restrukturyzacyjny w celu uruchomienia procesu restrukturyzacji firmy, który ma być rozwiązaniem problemów płynnościowych. Zapewniono, że proces restrukturyzacji nie wpłynie na obsługę klientów, a sklepy, zarówno stacjonarne jak i online, będą kontynuować działalność.

Firma odniosła się do doniesień o procesie upadłości w taki sposób:

“Jednocześnie Zarząd Spółki NEONET S.A. zdecydowanie podkreśla, że złożona w dniu 27 listopada 2023 sanacja nie jest postępowaniem upadłościowym. Jest jednym z postępowań restrukturyzacyjnych, w ramach którego ma nastąpić reorganizacja firmy ukierunkowana na rozwiązanie aktualnych trudności i umożliwienie dalszego rozwoju biznesowego w kolejnych kwartałach 2024 roku. Zarząd Spółki NEONET S.A. jest zdeterminowany do uzdrowienia przedsiębiorstwa i prowadzenia działalności.
Zarząd Spółki NEONET S.A. informuje także, iż w dniu 28 listopada 2023 roku, złożony został także wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego. Krok ten został podjęty wyłącznie na wypadek, gdyby w toku priorytetowego postępowania sanacyjnego nie udało się osiągnąć konsensusu między Spółką, a jej kontrahentami. Spółka nie zakłada, aby do tej sytuacji miało dojść, natomiast z uwagi na zabezpieczenie interesu kontrahentów i wierzycieli Spółki, Zarząd NEONET S.A. podjął decyzję o złożeniu obu wniosków.
Wyraźnego podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego jest rozpoznawany w pierwszej kolejności, co dobitnie pokazuje wolę Spółki do jak najszybszego i skutecznego rozwiązania aktualnych trudności.”

To, co obserwujemy, jest przykładem turbulencji na rynku elektroniki. Z jednej strony, mamy obietnice zarządu o utrzymaniu działalności, optymistyczne zapewnienia i wielkie nadzieje, co do przyszłości, a z drugiej – rzeczywistość rynkową, gdzie nawet silne firmy mogą znaleźć się w poważnych tarapatach. Neonet, z jego długoletnią historią i ugruntowaną pozycją, stoi teraz przed wyzwaniem adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych i oczekiwań konsumentów oraz zmierzeniem się z najgorszym koszmarem każdej firmy, czyli problemów z płynnością.

Przypadek Neonet stanowi ważną lekcję dla branży elektroniki: rozwój i ekspansja nie zawsze gwarantują długoterminowy sukces. W obliczu rosnącej konkurencji i zmieniających się modeli konsumpcji, adaptacja i elastyczność stają się kluczowe. Czy Neonet podzieli sukces kolegów po fachu – Action S.A. i Grupy Komputronik, które to firmy wyszły z tarczą z procesu restrukturyzacji? Przekonamy się wkrótce.

Udostępnij