Ad image

Nie daj się zaskoczyć: 5 wskazówek, jak bezpiecznie przejść do chmury

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 3 Min Read

W erze cyfrowej, w której dane są nową walutą, chmura stała się nieodłącznym elementem strategii biznesowej. W Europie, sektor chmury publicznej zanotował znaczący wzrost, z prognozowaną inwestycją na poziomie 591,8 miliarda dolarów i wzrostem o 20,7% w porównaniu do roku 2022. Ale jak mówi stare przysłowie, “więcej mocy, więcej odpowiedzialności”. Migracja do chmury niesie ze sobą nowe wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem. Oto pięć kluczowych wskazówek, które pomogą w bezpiecznym przejściu do chmury.

1. Zrozum swoje dane

Pierwszym krokiem w migracji do chmury jest zrozumienie danych, które mają być przeniesione. Nie wszystkie dane są stworzone równe; niektóre mogą być bardziej wrażliwe i wymagać dodatkowych środków bezpieczeństwa. Zrozumienie, jakie dane są przechowywane i jak są używane, jest kluczowe dla ich optymalnej organizacji i zabezpieczenia.

2. Znajomość prawa: RODO i PCI-DSS

W Europie, przechowywanie danych jest ściśle regulowane przez RODO. Jeżeli dane zawierają informacje osobiste, firmy muszą być świadome zasad PCI-DSS dotyczących danych posiadaczy kart. Niezrozumienie lub nieprzestrzeganie tych regulacji może prowadzić do surowych kar.

3. Ostrożna konfiguracja API

Według raportu Google Cloud, 40% incydentów związanych z bezpieczeństwem wynika ze źle skonfigurowanych interfejsów API. Błędy te mogą prowadzić do poważnych zagrożeń, takich jak starzenie się i zakup złośliwego kodu. Dlatego też, konfiguracja API powinna być wykonana z najwyższą ostrożnością.

4. Szyfrowanie i kopie zapasowe

Szyfrowanie danych podczas procesu migracji jest nie tylko zalecane, ale często niezbędne. Użycie protokołu Transport Layer Security (TLS) może zapewnić dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Ponadto, regularne wykonywanie kopii zapasowych według zasady 3-2-1 jest kluczowe dla ochrony danych.

5. Ograniczenie dostępu i monitorowanie

Ostatnią, ale nie mniej ważną kwestią jest monitorowanie i ograniczanie dostępu do danych. Ustalenie reguł uwierzytelniania i autoryzacji na poziomie użytkownika oraz zastosowanie uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA) mogą znacznie zwiększyć poziom bezpieczeństwa.

Migracja do chmury to nie tylko kwestia techniczna, ale również strategiczna i prawna. Zrozumienie i zastosowanie tych pięciu wskazówek może znacząco zminimalizować ryzyko i uczynić proces migracji bezpiecznym i efektywnym. W erze, w której cyberprzestępczość jest na porządku dziennym, nie można sobie pozwolić na niedbalstwo. Bezpieczna migracja do chmury to inwestycja w przyszłość firmy.