Polacy kupują gry wideo za 3 mld zł

- Reklama -

Branża gier wideo jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi polskiego przemysłu. W 2020 r. suma wydatków poniesionych na gry wideo w Polsce osiągnęła poziom 3,2 mld zł, rosnąc w skali roku o 7%. W 2020 r. kryzys COVID-19 dwutorowo wpłynął na wartość polskiego rynku gier. Na plus z pewnością zadziałała społeczna izolacja i większa ilość czasu poświęcana na granie w gry. Na największym znaczeniu zyskały gry mobilne – głównie zwiększone wydatki związane z dodatkami w grach.

Wartość wydatków ponoszonych na gry wideo w Polsce (mld zł) i dynamika zmian (%), 2019-2021

  2019s 2020s
Wartość 2,99 3,21 3,41
Dynamika 5,6% 7,2% 6,2%

Wyjaśnienie: wydatki na gry mobilne, społecznościowe, przeglądarkowe, na PC i konsole oraz dodatki do tego typu gier. Dane szacunkowe.
s – szacunek, p – prognoza
Źródło: PMR, 2021

W największym stopniu koniunkturę polskiego rynku gier wideo budują przychody ze sprzedaży gier mobilnych, społecznościowych i przeglądarkowych. Związane jest to m.in. z rosnącą penetracją urządzeń mobilnych i powszechnym dostępem do internetu mobilnego (każdy może być potencjalnym graczem) oraz jednocześnie zyskującymi na popularności grami free-to-play. Segment ten rośnie najdynamiczniej.

Najmniejszy udział w sumarycznym wyniku rynku w roku 2020 miały gry konsolowe. Pomimo, iż segment ten sukcesywnie się rozwija pod względem liczby graczy czy liczby sprzedawanych gier, to nadal jest mniej warty niż segment gier na PC (ceny nowych gier na PC, głównie produkcji AAA, zanotowały w ostatnich latach dynamiczny wzrost; poza tym gier na PC nie można z reguły odsprzedać) czy gier mobilnych (sukces segmentu mobilnego opiera się na systemie mikrotransakcji). Z drugiej strony rośnie znaczenie gier konsolowych i wydatki na nie polskich graczy. Średnioroczna stopa wzrostu wydatków na gry konsolowe jest wyższa niż w przypadku gier pecetowych.

Optymistyczne prognozy rozwoju rynku

Prognozy PMR zakładają, że wzrostowy trend w wydatkach na gry wideo w Polsce utrzyma się także w latach kolejnych. Prognozowany CAGR w latach 2021-2026 wyniesie 5,9%. Wartość rynku gier mobilnych, społecznościowych i przeglądarkowych dalej będzie się umacniać, notując najwyższą średnioroczną stopę wzrostu na rynku i w długiej perspektywie dążąc do połowy udziałów w całym torcie rynkowym. Dynamice zyskującego segmentu gier mobilnych będzie sprzyjać szeroka oferta i zasięg tego typu gier, a także dalszy rozwój dystrybucji gier mobilnych w modelu F2P. W prognozowanym okresie PMR przewiduje stabilną dynamikę wzrostu wydatków Polaków na gry przeznaczone na konsole i PC, przy czym CAGR wzrostu dla konsol będzie blisko dwukrotnie wyższy. W kolejnych latach polski rynek nadal będzie bardziej pecetowy niż konsolowy, choć baza konsol wśród polskich graczy będzie sukcesywnie się powiększać.

Czy model subskrypcyjny i cloud gaming mają znaczenie?

Zainteresowanie polskich graczy subskrypcją gier wideo na ten moment jest stosunkowo małe – szacunki PMR wskazują na milion takich graczy w 2020 r. – choć znajduje się w trendzie wzrostowym. Sprzyja temu coraz większa oferta platform oferujących dostęp do gier w ramach abonamentu, a także ogólny zwrot biznesu w kierunku subskrypcji oraz świadczeniu usług cyfrowych.  Polscy gracze nadal zdecydowanie  wolą kupować cyfrowe  i fizyczne wersje gier wideo. Powodem jest w dalszym ciągu znaczny odsetek graczy „ortodoksyjnych”, dla których wersje cyfrowe gier nie są atrakcyjne. Poza tym model subskrypcyjny często nie obejmuje premier gier typu AAA. Subskrypcja pozbawia również możliwości odsprzedaży gier na rynku wtórnym.

Podobnie zjawisko cloud gamingu nie ma na ten moment większego znaczenia dla polskich graczy. Według badań przeprowadzonych przez PMR w lutym 2021 r., zaledwie 2% polskich graczy korzysta z platform cloud gamingowych. Kolejne 12% wyraża natomiast zainteresowanie platformami cloud gamingowymi w przyszłości.

Odsetek graczy subskrybujących platformy z grami wśród Polaków kupujących gry wideo, luty 2021

Tak 15%
Nie 85%

W kolejnych sześciu latach PMR nie oczekuje znaczącego wzrostu graczy korzystających z subskrypcji gier czy cloud gamingu na polskim rynku. Podobnie w przypadku generowanych z tego tytułu przychodów. PMR jest zdania, że dynamiczny rozwój obu trendów jest jednak perspektywą bardziej kilkunastu niż kolejnych kilku lat. W prognozowanym okresie nadal istotną barierą w korzystaniu z powyższych rozwiązań będą dotychczasowe przyzwyczajenia graczy związane z zakupem pojedynczych tytułów gier.

- Reklama -
Źródło:PMR

Treści PREMIUM

Otrzymuj cotygodniowy e-mail od BrandsIT, który sprawia, że czytanie wiadomości jest naprawdę przyjemne. Dołącz do naszej listy mailingowej, aby być na bieżąco i uzyskać dotęp do treści PREMIUM za darmo.

- Reklama -