Ad image

Postęp vs realia – wyzwania starych data center

Centra danych napotykają na znaczące wyzwania, które zagrażają ich zdolności do utrzymania konkurencyjności i efektywności. Najnowsze badanie "BCS Winter Report", rzuca światło na problemy, z jakimi borykają się te kluczowe infrastruktury. Od wysokich kosztów operacyjnych po braki w dostępie do odnawialnej energii, centra danych muszą znaleźć sposób na modernizację, aby sprostać wymaganiom nowej ery cyfrowej.

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit

Centra danych napotykają na znaczące wyzwania, które zagrażają ich zdolności do utrzymania konkurencyjności i efektywności. Najnowsze badanie “BCS Winter Report”, rzuca światło na problemy, z jakimi borykają się te kluczowe infrastruktury. Od wysokich kosztów operacyjnych po braki w dostępie do odnawialnej energii, centra danych muszą znaleźć sposób na modernizację, aby sprostać wymaganiom nowej ery cyfrowej.

Pierwszym i najbardziej palącym problemem są koszty operacyjne. Z badania “BCS Winter Report” wynika, że 56% respondentów uważa koszty na metr kwadratowy za zbyt wysokie, aby utrzymać konkurencyjność. To kwestia, która nie może być lekceważona, gdyż wysokie koszty operacyjne mogą ograniczać zdolność centrów danych do inwestowania w nowe technologie i innowacje.

Drugim znaczącym wyzwaniem jest brak dostępu do zrównoważonej i odnawialnej energii. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i nacisku na realizację celów związanych z odpowiedzialnością społeczną biznesu (CSR) oraz środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi (ESG), centra danych borykają się z trudnościami w dostosowaniu się do tych wymagań. Problem ten jest szczególnie istotny w kontekście globalnych wysiłków na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Raport podkreśla również inne wyzwania, takie jak niewystarczające systemy do odzyskiwania po awarii, tworzenie kopii zapasowych danych, efektywność energetyczna, koszty konserwacji i niedobór wykwalifikowanych pracowników. Te problemy są wynikiem projektowania starych centrów danych w epoce, gdy obecne postępy technologiczne były nieprzewidywalne.

Jednakże, percepcja problemów może być bardziej negatywna niż rzeczywistość, sugerując, że istnieją możliwości doposażenia i modernizacji, które mogą pomóc w rozwiązaniu niektórych z tych wyzwań. Na przykład, modernizacja istotnych obszarów może pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z ESG i skalowalnością.

Stare centra danych osiągnęły punkt krytyczny, gdzie muszą pokonać te wyzwania, aby pozostać aktualne. Organizacja ta pomogła wielu klientom znaleźć sposoby na transformację i innowacje, co jest kluczowe dla modernizacji i dalszego rozwoju.

Wnioski z raportu BCS są jasne: branża centrów danych musi podjąć zdecydowane kroki w kierunku modernizacji, zwiększenia efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju, aby sprostać współczesnym i przyszłym wyzwaniom. To zadanie nie będzie łatwe, ale jest niezbędne dla zapewnienia, że centra danych będą nadal odgrywać kluczową rolę w cyfrowej przyszłości.