Sektor ICT w krajach Trójmorza – dynamiczny rozwój i niemałe ambicje

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 2 min
2 min

Według wskaźnika DESI, kraje Trójmorza zaczynają doganiać unijne potęgi cyfrowe, takie jak Finlandia. Szczególnie warte uwagi jest to, że kraje te robią znaczące postępy w zakresie cyfrowych usług administracji. Jest to dowód na to, że region nie tylko inwestuje w technologię, ale również wdraża ją w sposób, który ma realny wpływ na życie obywateli.

Sektor ICT – rośnie jego znaczenia dla gospodarek w regionie

W latach 2015-2020 wartość dodana w sektorze ICT rosła średnio o 10%. Co więcej, w 2020 roku w usługach ICT pracowało niemal 1,4 mln osób, co stanowiło niemal jedną czwartą zatrudnionych w tym sektorze w całej UE. To pokazuje, że kraje Trójmorza nie tylko inwestują w technologię, ale również tworzą miejsca pracy i kompetencje, które są kluczowe dla przyszłości regionu.

Wyzwania i ograniczenia

Mimo tych pozytywów, kraje Trójmorza stoją przed kilkoma wyzwaniami. Jednym z nich jest brak wypracowanej marki oraz ograniczona współpraca regionalna. Ponadto, region musi zainwestować w infrastrukturę i rozwój kompetencji cyfrowych, aby przyciągnąć kolejne inwestycje i utrzymać tempo rozwoju.

Konkluzja: Czas na skoordynowane działania

Kraje Trójmorza mają ogromny potencjał, aby stać się nową mocą cyfrową w Europie. Jednak aby to osiągnąć, konieczna jest ścisła współpraca regionalna i inwestycje w infrastrukturę i edukację. Tylko wtedy region będzie w stanie w pełni wykorzystać swoje możliwości i stać się liderem w dziedzinie cyfryzacji.

Udostępnij