Sescom rekomenduje wypłatę dywidendy

Zarząd Sescom, spółki technologicznej działającej głównie w obszarze usług Facility Management (FM), rekomenduje wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,82 mln zł tj. 0,40 zł na akcję.

– Sytuacja finansowa Sescom jest bardzo dobra, a posiadane środki pieniężne pozwalają na wypłatę akcjonariuszom dywidendy przy jednoczesnej kontynuacji planowanych projektów inwestycyjnychkomentuje Sławomir Halbryt, prezes Sescomu.

Biorąc pod uwagę kurs z poniedziałkowego zamknięcia notowań na GPW (40,6 zł) stopa dywidendy wynosi 1 proc.

Przychody Grupy Sescom wyniosły w roku obrotowym 2019/20 (październik 2019 – wrzesień 2020) 135,8 mln zł, EBITDA osiągnęła 10,7 mln zł, a zysk netto wyniósł 5,4 mln zł. Jednostkowy zysk netto, który jest podstawą do wypłaty dywidendy wyniósł 4,1 mln zł.
Rekomendacja zarządu zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą, a ostateczną decyzję o wypłacie podejmą akcjonariusze na Walnym Zgromadzeniu.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.